Store mineralverdier avdekket

En «ny» stor forekomst av lys anortositt mellom Lædre og Mong i Eigersund kan gi næringsgrunnlag for mange rogalendinger i framtiden.