Vil redde matematikken

Professorer, lektorer og lærere legger nå hodene i bløt for å gå elendige ferdigheter blant elever og studenter i realfag etter i sømmene.