- Glem bru over Frøylandsvatnet

Verken Klepp eller Time prioriterer en bru over Frøylandsvatnet i økonomiplanene som nå er til behandling.