Lang samfunnsstraff og 113.000 i bot og erstatning