Vantro og undrende leger

Legene ved Sentralsjukehuset i Rogaland er ukjente med at sykehuset skal legge om til nynorsk — inntil Aftenbladet forteller nyheten.