Bølgestrøm på Kvitsøy

I 2006 kan 10 boliger på Kvitsøy få sin elektrisitet fra et lite bølgekraftverk fra havet.