To nye ordførere rasende på veidirektørens bompengeutspill

Veidirektøren er i ferd med å undergrave tilliten til bompengeinnkreving, mener ordførerne i Sola og Randaberg. — Det finnes mange vinkelslipere i Randaberg, advarer Tom Tvedt.