Gamle synder får stå i fred

Finnøy skal kartlegge hele strandsonen, men har ikke kapasitet til å vurdere lovligheten av gamle bygg.