Planlegger to kristne ungdomsskoler

Normisjon tar initiativ til en større privat ungdomsskole i Forus-området. Misjonssambandet har søkt om tillatelse til ungdomsskole på Nærbø.