Pengegalopp i Strand

Ikke før er Strand ferdig med tidenes investering innen eldreomsorgen, så skal det satses 66 millioner kroner på psykiatri, psykisk utviklingshemmede og nedslitte skoler.