Ranerne kan ha flyktet i småfly

Politiet utelukker ikke at gjerningsmennene kom seg unna i småflyeller helikopter etter ranet av Nokas-sentralen i Stavanger5.april.