15. mars er Rennfast betalt

Styret i Tungenes Ferjeterminal har gitt grønt lys for å fortsattkreve inn penger til Finnfast.