Hvert femte tog forsinket på Jærbanen

Italiensk høyteknologi i de nye togsettene på Jærbanen sliter medujevn strømtilførsel. Følgene er stadige forsinkelser på Jærbanen.