Et halvt intervju med professoren

Dette er bare et halvt intervju. Grunnen er at når Ola Tjørhom begynner å snakke, er det lett å glemme å notere, for han snakker om så interessante ting og så lett og naturlig at skriveblokka forsvinner fra tankene.