Hele Marieroalleen utsolgt på rekordtid

157 leiligheter i Marieroalleen er solgt, én er fremdeles ledig. Dermed kan Stavanger boligbyggelag konstatere at de ti blokkene er solgt i løpet av to år.