Ampert om Norges Bank-bygget

Like etter at rådmannen la frem at kommunen må spare 97 millionerkroner, vedtok formannskapet å bruke inntil 50 mill. på NorgesBank-bygget.