Nye aktører hos Elias Knoph

Klepp Sparebank, kleskjeden Solid og Terra Eiendomsmegling etablerer seg midt i Stavanger sentrum. I begynnelsen av juni er alle tre på plass der Elias Knoph holdt til på Skagen.