• Andreas Høy Knutsen

Familie splittes

Mor og tre barn har håp om å få bli i Norge. Men faren ble i går påsatt håndjern — for tvangsretur til Tyrkia.