• Slik kan fasaden mot nordvest bli seende ut. Ark Arkitekter

Ullent svar fra idrettsrådet om Brynes hallprosjekt

Time: Idrettsrådet i Time kommune ser sjansen til å få nye idrettshaller på Bryne, men gir et ullent og tvetydig svar til Bryne FK sitt prosjekt.