• Høye bompenger i Ryfast gjør at den totale kostnadsbelastningen for næringslivet vil gå utover den regionale konkurransekraften og det er ingen tjent med på sikt, advarer LNF. Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen

Lastebileierne: Urimelige Ryfast-takster for tunge kjøretøy

Norges Lastebileier-forbund (NLF) i Rogaland krever passeringstak og lavere Ryfast-takst for tunge kjøretøy.