• Høyres gruppeleder i Stavanger, John Peter Hernes. Jon Ingemundsen

Høyre prioriterer Kvernevik og Tastaveden

STAVANGER: Høyre har bestemt seg for å prioritere Kvernevik og Tastaveden skole i sitt alternative forslag til budsjett. Heller ikke rehabilitering av rådhuset skal utsettes, slik rådmannen foreslår.