Sommerfest på grensen

Frøyland skolekrets og Orstad skolekrets tilhører to forskjellige kommuner, men midtsommerfester arrangerer de best sammen.