• Erik Holsvik

Ønsker legestudium til Stavanger

Leif Johan Sevland (H) og Odd Kristian Reme (Ap) mener samhandlingsreformen tvinger fram behovet for et nytt medisinsk fakultet i Norge. Dette bør legges til Stavanger, mener de.