Loste turister ned fra Kjerag

To litt uheldige turister gikk seg vill på vei til Kjerag. Heldigvis er stedsans overførbart via telefon.