• Det var her, i Sundegaten bufellesskap den 55 år gamle kvinna drap ein nabo, i november i fjor. Svein Liestøl

Flekkefjord får krass kritikk

Helsetilsynet i Rogaland meiner Flekkefjord kommune ikkje hadde eit tilfredstillande behandlingstilbod til den 55 år gamle kvinna, som i november drap ein nabo i Sundegaten bufellesskap.