• Bonde Leif Vinningland (t.v.) og ordfører Marthon Skårland vet ikke riktig om de skal le eller gråte over fylkesmannens overprøving av lokal selvråderett. Hans E.H. Jacobsen

Opprør mot fylkesmannen

Ordfører Marthon Skårland (H) i Bjerkreim er opprørt over det han opplever som «diktatorisk overstyring» fra fylkesmannens side.