Streiket seg til å bli hørt

Elevene på Sandnes videregående skole fant seg ikke i at rektor plutselig fjernet og samlet opp friminuttene mellom timene.