Frykter flomkatastrofe

Et hus på Nyeveien 19 kan rase i elva og ta med seg Tyskerbrue. Skjer det, ryker strømforsyningen til store deler av byen og sentrum settes trolig under vann når den nye flommen kommer.