33 rådyr felt i Randaberg i 2008

De siste årene har antallet felte dyr vært rundt 20.