Stavanger tingrett blant klassens beste

Norske domstoler behandler rettssaker i stadig raskere tempo. Så er også tilfelle i Stavanger tingrett.