Snurret rundt på Grødemveien

Oops, der skar et hjul ut i grøfta, og ett til, og vips lå bilen opp ned.