• Sverre Hetland har søkt rektorjobben ved Gand videregående skole.

Sverre Hetland søker rektorjobb

Sju personer har søkt rektorstillingene ved nye Vågen videregående skole og Gand videregående skole i Sandnes.