• Sersjant Alf Torstein Pettersen og korporal Frank Toks fra HV 08 sto æresvakt ved minnetavlen for fire flyvere fra New Zealand i Jøssingfjord. Hans E. H. Jacobsen

Minnestund og stort barnetog

I Sokndal minnes ikke bare egne falne 17. mai, men også fire flyvere fra New Zealand som omkom etter angrep på tyske krigsskip i Jøssingfjord.