Sterk konkurranse svekker resultatet i Sandnes Sparebank

Sandnes Sparebank tjener mindre penger i årets første kvartal enn de tre første månedene i 2010. Resultat før skatt ble 31,9 millioner kroner.