Tyggisspytting kan bli forbudt

Det kan snart bli lettere å gjøre seg selv til lovbryter. Spytting av tyggis og ulemplig snøballkasting er på listen over aktiviteter som kan komme til å bli forbudt i Stavanger.