Snakket seg til pågripelse

Det lønner seg sjelden å blande seg inn i politiets arbeid, særlig ikke med promille nattestid.