• Heidi Hjorteland Wigestrand

13 mister jobben

Ryfylkemeieriet på Sand i Suldal får ikkje ny produksjonsavtale og blir lagt ned.