• Riksadvokat Tor-Aksel Busch har ikke funnet grunn til å omgjøre henleggelsen til Spesialenhheten for politisaker. Vidar Ruud, ANB

Baasland får ikke medhold av riksadvokaten

Riksadvokaten har endelig henlagt Bodhild Baaslands anmeldelse av politiadvokat og politiførstebetjent i Oslo.