• Jonas Haarr Friestad

Legger storplan for Vestlandet

Å gjøre veien til Stavanger kortere vil bli helt sentralt når Bergen og 18 omegnskommuner går sammen om å lage en langsiktig strategisk næringsplan.