• Jonas Haarr Friestad

Turveisaken utsettes til høsten

Tidsplanen sprekker for behandlingen av turveien i gauselvågen. Bystyrebehandlingen utsettes med minst tre måneder.