• Det kan bli utfordrende for togpendlere å komme tidsnok på jobb i dag.

Togene går etter trøblete dag

Det har vært store problemer på hele Jærbanen hele dagen. Klokka 14.30 ble problemene løst — akkurat i tide før rushtrafikken.