Ingen skattekroner til nye Tau-ferjer

Fylkesutvalget i Rogaland vil ikke gi støtte til innkjøp av nye gassferjer i Tau-sambandet.