Sandnes-elever scorer høyt i engelsk

Bare elevene i Oslo og Bærum er flinkere i engelsk enn 5.-klassingene i Sandnes. Det viser resultatene av årets nasjonale prøver, når en sammenligner de ti største byene i Norge.