Kirketak tatt av vinden

Kraftig vind har ført til at takpapp har løsnet på Frøyland og Orstad kyrkje. Det kan føre til at hele taket må legges på nytt.