Sandnes-tog i rute fra 14.25

Fra 14.25 fra Stavanger og Sandnes 15.10 vil togene gå etter rutetabellen mellom Stavanger og Sandnes.