Posten klages inn for stempeldiskriminering

Ivar Samnøy og andre funksjonshemmede får ikke hente sin egen verdipost. Nå klages Posten inn for brudd på diskriminerings— og tilgjengelighetsloven.