Fant ikke taxi - kjørte i 129 km/t med promille

Fire halvlitere og to glass champagne. Så hjem fra fest i 129 km/t på motorveien.