• Stavangeradvokat Brynjar Meling får refs fra Advokatforeningens disiplinærutvalg. (Foto: Pål Christensen)

- Meling har brutt god advokatskikk

Stavangeradvokat Brynjar Meling får refs for brudd på god advokatskikk i en barnefordelingssak han var engasjert i fjor.