• Cornelius Munkvik

19 av 20 positive til gågate på Bryne

Så å si alle næringsdrivende i Storgata i Bryne sentrum stiller seg positive til å gjøre gata om til en gågate hver lørdag i sommerhalvåret.