Sogndalstrand skal brannsikres

Nytt prosjekt skal sikre trehusbebyggelsen i Sogndalsstrand.